Plama
Tworzenie oprogramowania w Akanzie

Od pomysłu do analizy

Po zapoznaniu się z potrzebami biznesowymi Klienta zaczynamy pracę nad dokumentacją projektu. W niej określone są szczegółowo wszystkie funkcjonalności systemu lub aplikacji. Elementem specyfikacji często są makiety, które wizualnie przedstawiają interfejs aplikacji.

W procesie tworzenia specyfikacji uczestniczy Klient; organizujemy ok. 3 spotkania w celu doprecyzowania szczegółów i upewnienia się, że projektowany produkt będzie spełniał wszystkie wymagania. Wybieramy technologie i narzędzia, z których będziemy korzystać na etapie programowania. Makiety wraz z dokumentacją stanowią silny fundament projektu: pozwalają na szybkie rozpoznanie ryzyka oraz sporządzenie dokładnej wyceny. W ten sposób eliminujemy niespodzianki, które mogłyby się pojawić w trakcie tworzenia produktu.

Po akceptacji specyfikacji sporządzamy wycenę całości prac graficznych oraz programistycznych.

Wycena projektu przygotowywana jest zarówno przez project managerów jak i programistów.

Proces makietowania produktu

Makiety wykonujemy podczas sporządzania dokumentacji lub na początku realizacji projektu. Tworzymy je, by usprawnić pracę zespołu projektowego. Makiety są klikalne – zabieg ten służy jak najlepszemu odwzorowaniu mechanizmu działania produktu w praktyce. Klient upewnia się, że proponowane rozwiązania są odpowiadające jego potrzebom biznesowym i może je modyfikować. Nanosimy poprawki od razu po zgłoszeniu jego uwag. Tym sposobem zmiany są o wiele mniej kosztowne niż gdyby miały zajść podczas prac programistycznych lub po otrzymaniu kompletnego projektu graficznego.

Dobry prototyp aplikacji pozwala na wczesne określenie problematycznych punktów systemu i zminimalizowanie ryzyka projektu.

Przykładowe makiety jednego z naszych projektów.

Na podstawie makiet designerzy tworzą spójne widoki aplikacji widząc od razu cały jej kontekst. W czasie, w którym czekamy na wykonane widoki graficzne, programiści na podstawie makiet i dokumentacji projektują strukturę aplikacji lub systemu.

Do wizualizacji funkcjonalności panelu administracyjnego zazwyczaj nie są potrzebne widoki graficzne – wtedy programiści kodują wyłącznie na podstawie dokumentacji i makiet.

Tworzymy aplikację

Po podpisaniu umowy do projektu włączamy studio graficzne, które przygotowuje wizualny projekt aplikacji. Klient otrzymuje trzy propozycje kilku podstawowych widoków. Po wybraniu propozycji najbardziej trafiającej w potrzeby biznesowe, studio graficzne wykonuje resztę grafik, a my przystępujemy do kodowania aplikacji.

Pracujemy zgodnie z metodyką Scrum. Sprinty są z góry narzucone i trwają zazwyczaj dwa tygodnie. Programiści samodzielnie organizują sobie pracę i kolejność wykonywania poszczególnych zadań z uwzględnieniem celu każdego sprintu ustalonego wspólnie z Właścicielem Produktu (ang. Product Owner). Cyklicznie generujemy nową wersję aplikacji oraz udostępniamy ją Klientowi, by mógł on na bieżąco śledzić postęp prac programistycznych.

Dbamy o wysoką jakość wytwarzanego przez nas oprogramowania, dlatego tester uczestniczy w tym procesie od samego początku. Cały zespół jest odpowiedzialny za tworzony projekt. Codziennie rozmawiamy podczas krótkich spotkań (ang. daily scrum) o postępach pracy i przeszkodach, które mogą utrudnić realizację wyznaczonych celów. Ukończoną aplikację wdrażamy na serwer wskazany przez Klienta.

Większość programistów nie zabiera się od razu do kodowania. Zamiast tego poświęcają trochę czasu na zaprojektowanie tego, co chcą zaprogramować.

Oferujemy gwarancję i wsparcie techniczne

Na swoje produkty udzielamy gwarancji – przez okres jej trwania każdy zgłoszony przez Klienta błąd będzie poprawiony. Sporządzamy z Klientem umowę SLA określającą zakres wsparcia, które oferujemy po wdrożeniu projektu. W umowie tej określamy wymagany poziom dostępności oraz metody monitorowania funkcjonowania produktu.

W umowie opisujemy również sposób zgłaszania awarii przez Klienta – podajemy kontakt do osób odpowiedzialnych za wsparcie techniczne oraz określamy ramy czasowe, w przeciągu których naprawiona zostanie awaria. Umowę sporządzamy wspólnie dopasowując się do oczekiwań Klienta.

Zapraszamy do współpracy!

Kategorie
Inne posty