Plama
Zamawianie oprogramowania oraz cykl jego życia

W jaki sposób dochodzi do zamówienia oprogramowania? Czym jest cykl życia oprogramowania? Głównie na te dwa pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Podstawą do tego będzie opieranie się na bazie doświadczeń naszej firmy.

Zamawianie oprogramowania

Zamawianie oprogramowania można przedstawić jak na powyższym modelu

PLAN

Pierwszym etapem tworzenia nowego oprogramowania będzie zebranie wszystkich istotnych informacji od zainteresowanych stron i przeanalizowanie ich w celu określenia, co będzie możliwe do zrealizowania.

Obejmuje to zebranie wymagań, ustalenie kim jest użytkownik końcowy i uzgodnienie celu oraz cech produktu. Podczas tej fazy, zespół będzie również omawiał możliwości i ryzyko związane z realizacją projektu. To dlatego pomoc w Testowaniu Oprogramowania odnosi się do tej fazy jako zarówno zbierania wymagań jak i analizy.

PROJEKTOWANIE

Po tym jak zespół uzgodni szeroki zestaw wymagań i celów dla produktu, następnym krokiem będzie stworzenie specyfikacji projektu. Powinna ona odpowiadać na pytanie: “Jak to zbudujemy?“. Napisane dokumentacji w której to będzie znajdować się nasz cały produkt zaczynając od Architektury a kończąc na funkcjonalności danego oprogramowania. Ważne aby ta dokumentacja była napisana w sposób jak najbardziej szczegółowy, ułatwi ona prowadzenie projektu w kolejnych fazach 

Dla zespołu produktowego faza ta obejmowałaby określenie kolejności priorytetowej proponowanych prac, zbudowanie mapy drogowej produktu i uzyskanie na nią zgody interesariuszy. Pomoże to wszystkim, zarówno zespołom programistycznym, jak i produktowym, uzyskać jaśniejszy obraz tego, do czego dążą.

WDROŻENIE (KODOWANIE)

Jest to etap, w którym zespół inżynierów faktycznie koduje produkt. Na tym etapie zespół programistów przekłada wysokopoziomowy przegląd przedstawiony w mapie drogowej na taktyczny zestaw zadań, terminów i harmonogramów codziennej pracy.

TESTOWANIE

Po tym jak zespół ukończy wersję oprogramowania, wypuszcza ją do środowiska testowego. Tutaj, zespół QA i programiści przetestują wszystkie obszary aplikacji, aby wykryć wszelkie wady, błędy i inne problemy.

WDROŻENIE

Na tym etapie zespół jest pewny, że usunął wszystkie usterki i że oprogramowanie zostało zbudowane zgodnie z ustalonymi celami i specyfikacjami.

Teraz nadszedł czas, aby wypuścić oprogramowanie do środowiska produkcyjnego. Oznacza to, że produkt będzie ogólnie dostępny dla klientów, którzy będą mogli go kupić i używać.

UTRZYMANIE

Skoro oprogramowanie jest już dostępne i używane przez klientów, zespół programistów powinien skupić się na jego utrzymaniu.

Programiści będą musieli być gotowi do odpowiedzi na prośby o ulepszenia, poprawki błędów i nowe funkcje. Prośby te będą pochodzić z wielu źródeł – od sprzedawców, kierownictwa, klientów – ale to zespół zarządzania produktem określi, które z tych inicjatyw trafią do produktu.

Wszystkie kroki prowadzą do pomysłu oraz pomyślnego dostarczenia.

Prawidłowe zdefiniowanie zakres pracy projektowych ma kluczowe znaczenie w przebiegu projektu, ponieważ programiści powinni zrozumieć, co mają zbudować i stworzyć jasny plan, jak to zrobić. 

Zaniedbanie potrzeb klientów, interesariuszy lub użytkowników może skutkować niepowodzeniem projektu.

Cykl życia oprogramowania

Cykl życia oprogramowania jest procesem używanym do strukturyzacji rozwoju dowolnego systemu oprogramowania, od inicjacji do wdrożenia.                                    

 Wzrost zapotrzebowania na oprogramowanie, które skutecznie zaspokaja potrzeby klientów, ale przy niższych kosztach i szybszej dostawie, wywiera ogromną presję na nowoczesne organizacje. Aby pozostać konkurencyjnym, na rynku IT nasza firma musi przede wszystkim prawidłowo budować rozwój oprogramowania i każde zlecenie dopasować do odpowiedniej metodologii w której obszarze będziemy się poruszać.

Cykl życia oprogramowania jest niezmiernie dla nas ważny dbamy o każdy szczegół aby  wszystko  było dopięte na ostatni guzik.

Bez spełnienia tych zmian, może nastąpić spadek wydajności, co ostatecznie prowadzi do niepowodzenia biznesu. 

Interakcja z klientem na wszystkich poziomach z odpowiednią metodologią wdrażania oprogramowania jest kluczowa dla nas, co stanowi sukces w postaci dostarczenia odpowiedniego rozwiązania dla naszego klienta a co za tym idzie odpowiedniego zadowolenia strony zamawiającej jak i wykonujące.

Satysfakcja klienta

Z badań firmy badawczej Nielsen wynika, że 90% ludzi ufa rekomendacjom, które pochodzą od rodziny, znajomych i inwestorów.

W naszej firmie dbamy o interesy i dobro klienta, dążymy do tego aby osoba lub firma która zleca nam dany projekt była przede wszystkim zadowolona z naszej pracy i dumna z projektu lub rozwiązania które dostarczymy, co jest dla nas bardzo ważne w kontekście referencji pozytywnych które możemy dostać. Ludzie są bardziej skłonni ufać osobom, które znają, taka jest ludzka natura. Dotyczy to również osób, z którymi woleliby robić interesy. 

Często spotykamy się z sytuacjami, w których realizowaliśmy projekt dla naszego klienta X, a kolejny klient Y był znajomym klienta X. Jest to dla nas jak pięciogwiazdkowa recenzja ponieważ osoby te doceniają naszą pracę włożoną.

Zasadą numer jeden jest bycie konkretnym w tym, czego chcesz, dopasowywać wymagania oraz zmiany wprowadzana do konkretnych klientów. 

Nasz zespół czeka na ciebie!

Kategorie
Inne posty