Plama
Inteligentny chatbot

Realizujemy projekt “Inteligentny chatbot zintegrowany z aplikacjami oraz systemami do zarządzania produkcją oprogramowania wynikiem prac B+R w firmie Akanza Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które umożliwi zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Akanza sp. z o.o. na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych produktów tj. modułu inteligentnego chatbota, modułu aplikacji webowej – wersja PHP/Laravel, modułu aplikacji webowej – wersja Python/Django.

Wartość projektu:
516 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
294 000,00 PLN

Kategorie
Inne posty