Plama
Doradztwo w uzyskaniu dotacji unijnych

Starania o dofinansowanie z Unii Europejskiej są pomocne do rozwijania przedsiębiorstwa, często to jedyna droga do osiągania przewag konkurencyjnych na wysyconych rynkach. W szczególności technologia zaczyna odgrywać coraz większą rolę i ona zaczyna być decydująca jak nasz biznes jest wyceniany dzisiaj.

Bez dobrze przygotowanego wniosku nie da się otrzymać dotacji. Niezależnie od programów finansujących lista załączników zawsze jest długa. Często niezbędne okazują się opinie o innowacyjności i raport z działań B+R.

Warunkiem znalezienia się w gronie szczęśliwców jest innowacyjny pomysł oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, uwzględniając dokładne jej wypełnienie zgodnie z instrukcją danej dotacji. 

Akanza zachęca do skorzystania z wieloletniego doświadczenia oraz know-how naszej firmy w zakresie pisania wniosków o dofinansowania unijne.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój produktów, usług i technologii oraz na realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 

Dla kogo?

  • Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa;
  • Stowarzyszenia, Fundusze, organy administracji publicznej, instytucje otoczenia biznesu (IOB);
  • Uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), instytuty Naukowe.

W czym pomogą nasi eksperci?

Nasz zespół oferuje wsparcie zarówno dla klientów, którzy wybrali już program dofinansowania, jak i tych, którzy są na początkowej drodze do pozyskania dotacji. Dodatkowo, oprócz doradztwa w kwestiach technologicznych, oferujemy wsparcie konsultacyjne na każdym etapie tworzenia wniosku. Współpracujemy również z podmiotami udzielającymi porad ze strony prawnej oraz biznesowej. 

Nasza obsługa obejmuje: 

1. Doradztwo w zakresie prowadzenia projektów informatycznych.
Pomoc w doborze metodologii w tworzeniu projektu, pomoc w tworzeniu backlogu, odpowiedni podział prac, przypisywanie uczestników do zadań, weryfikacja kamieni milowych projektu.

2. Analiza systemu informatycznego.
Dobór technologii oraz rozwiązań, opis i analiza procesów, analiza architektury systemu, analiza bezpieczeństwa, analiza interakcji z użytkownikami, analiza spójności systemu.

3. Analiza opłacalności przedsięwzięcia biznesowego.
Analiza kosztów, w tym rozwoju systemu, wsparcia systemu, utrzymania systemu, macierze ryzyka projektowego, analiza konkurencji, analiza innowacyjności projektu, analiza ryzyk biznesowych, technologicznych, prawnych oraz administracyjnych, wyznaczenie mocnych i słabych stron projektu.

Dlaczego warto skorzystać?

Nasza usługa doradcza w pozyskiwaniu dotacji unijnych jest zaprojektowana w sposób kompleksowy. Wsparcie oferujemy już na etapie pomysłu, kończąc na przygotowaniu całego  wniosku. Każdorazowo indywidualnie podchodzimy do oczekiwań, potrzeb i pomysłów klienta oraz podejmujemy się każdego wniosku, na każdym jego etapie. Klienci, którzy zdecydują się na współpracę, skorzystają z ponad 5-letniego doświadczenia naszych doradców w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych w różnych dziedzinach gospodarki.

Kategorie
Inne posty